Visuele inspectie vloeistofdichte vloer

Milieuzorg, en daarmee ook het voorkomen van bodemverontreiniging, draagt bij aan de duurzame bedrijfsvoering van uw onderneming. Bovendien voorkomt u hoge saneringskosten bij een bodemverontreiniging. Veel ondernemers met bodembedreigende activiteiten dienen verplicht een vloeistofdichte inkuiping of piste aan te brengen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem. SFA-Testsystemen is een erkend en onafhankelijk bureau voor inspectie en advies op het gebied van bodembescherming. Zo wordt voor verschillende opdrachtgevers in o.a. de chemische- en petrochemische industrie, voedingsmiddelenindustire, recycling en tankstations, het beheer, de actualisatie en wijziging van vereiste vergunningen verzorgd.

In het VLAREM II en de Seveso II richtlijn wordt vaak de eis tot vloeistofdichtheid opgenomen. Om te waarborgen dat deze voorzieningen daadwerkelijk vloeistofdicht zijn, is het in voorkomende gevallen verplicht, maar in alle gevallen verstandig, deze te controleren.

SFA-Testsystemen is geaccrediteerd op basis van de NEN-17020 en daarmee erkend voor het inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen.

Visuele inspectie

Bij een visuele inspectie (test lekdichtheid) van uw vloeistofdichte inkuiping of piste wordt beoordeeld of de vloeistofdichte inkuiping of piste voldoet aan alle technische aspecten. Bij een vloeistofdichte inkuiping of piste wordt in het kort voldaan aan de voorwaarden dat vloeistoffen niet door de vloeistofdichte inkuiping of piste of van de vloeistofdichte inkuiping of piste kunnen weglopen naar de ondergrond.

Na uitvoeren van de visuele inspectie worden de resultaten in een rapportage verwoord. Indien geen gebreken zijn geconstateerd volgt de afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Hiermee kunt u aantonen aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Indien wel gebreken aan de vloeistofdichte inkuiping of piste worden geconstateerd dan wordt in de rapportage per gebrek een zogenaamd richtinggevend hersteladvies afgegeven waarmee de aannemer kan worden aangestuurd.

Bij een visuele inspectie wordt alleen het zichtbare oppervlak van de vloeistofdichte inkuiping of piste beoordeeld hetgeen invloed kan hebben op de aard, hoeveelheid en uiteraard de kosten van eventueel te herstellen gebreken. Om dit te vermijden is het SFA Luchttestsysteem ontwikkeld, waarbij de gehele vloeistofdichte inkuiping of piste (gehele constructie) wordt beoordeeld. Dit leidt in veel situaties tot grote besparingen in herstel- en beheerskosten!

SFA-Testsystemen beschikt over de juiste kwalificaties om inspecties van uw vloeistofdichte inkuiping, piste en riolering uit te voeren.