Luchttest inspectie vloeistofdichte vloer

Voor het controleren van uw vloeistofdichte inkuiping of piste heeft SFA-Testsystemen een unieke luchttest methode ontwikkeld. Op eenvoudige, nauwkeurige en objectieve wijze kan met behulp van de SFA Luchttest methode exact de staat van uw vloeistofdichte inkuiping of piste worden bepaald.

SFA-Testsystemen is het enige inspectiebureau dat verder kijkt dan alleen het oppervlak van uw vloeistofdichte inkuiping of piste. Met het door ons ontwikkelde SFA Luchttest systeem beoordelen wij een vloeistofdichte inkuiping of piste, zonder overlast voor de omgeving. Het SFA Luchttest systeem geeft een betrouwbaar en objectief inzicht in de staat van een vloeistofdichte inkuiping of piste.

SFA-Testsystemen is separaat geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (geregistreerd onder nummer I194) voor het uitvoeren van luchttest inspecties ter plaatse van een vloeistofdichte inkuiping of piste.

Uitleg luchttest systeem

Volgens een vooraf gemaakt ontwerp worden eenmalig testpunten in de vloeistofdichte inkuiping of piste aangebracht. Dit is mogelijk in zowel bestaande als nieuwe vloeistofdichte voorzieningen. Via de testpunten wordt met behulp van de mobiele luchttest installatie op gecontroleerde wijze een minimale overdruk onder de inkuiping of piste gecreëerd. De bovenzijde van de inkuiping of piste wordt voorzien van een biologisch afbreekbare water- en schuimoplossing.

Zodra zich in (onderdelen van) de inkuiping of piste onvolkomenheden bevinden die door de gehele vloer (constructie) “heen” gaan, kunnen deze door het vormen van luchtbellen eenvoudig worden waargenomen. Alleen dan worden deze onvolkomenheden als gebrek aangemerkt. Heel belangrijk is dat plaatsen waar oppervlakkige onvolkomenheden in de vloeistofdichte inkuiping of piste worden waargenomen, maar geen luchtlekkage wordt vastgesteld, niet als gebreken worden aangemerkt.

Met de SFA Luchttest wordt de complete vloeistofdichte inkuiping of piste (in het algemeen zo’n 20 centimeter dik) beoordeeld. De kans dat deze aan de eisen van vloeistofdichtheid voldoet is vanzelfsprekend vele malen groter dan dat alleen het zichtbare oppervlak dit doet. De SFA Luchttest is een objectieve inspectie waarbij het resultaat niet afhankelijk is van de interpretatie van de inspecteur, maar bepaald wordt door het systeem. Alleen daadwerkelijk gebreken worden als gebreken aangemerkt. Geen afkeur van uw vloeistofdichte inkuiping of piste bij twijfelgevallen of onzekerheid en geen onnodige reparaties aan uw vloeistofdichte inkuiping of piste.

Onze inspecteurs markeren, registreren en rapporteren deze gebreken. Met dit rapport kunt u de voorziening heel gericht laten herstellen.

Na afloop van de SFA Luchttest inspectie worden de testpunten vakkundig afgedicht met behulp van een speciaal ontworpen SFA Afdichting. Deze worden in verschillende uitvoeringen geleverd, waarbij de materiaalkeuze afhangt van de aard van de te verwachten vloeistoffen waarmee de vloeistofdichte inkuiping of piste belast wordt. De afdichtingen kunnen verdiept worden aangebracht, zodat ze geen belemmeringen vormen voor bedrijfsintern transport, zoals bijvoorbeeld heftrucks.

Het SFA Luchttest systeem is zowel binnen als buiten toepasbaar op velerlei pistes en inkuipingen, zoals in het werk gestorte beton, vloeistofdichte elementen, vloeistofdicht asfalt en vloeistofdichte pistes of inkuipingen met een kunststof of keramische overlaging.

Luchttest, alternatieve methode

Met behulp van de SFA Luchttest inspectie wordt uw vloeistofdichte inkuiping of piste beoordeeld. Deze methode kan dus in plaats van de visuele inspectie ingezet worden. De eigenaar/gebruiker van een vloeistofdichte inkuiping of piste kan op inspectiekosten besparen door direct de SFA Luchttest methode in te zetten voor inspectie van zijn/haar vloeistofdichte inkuiping of piste. Het visuele aspect beperkt zich tot vaststellen van de objectieve meetresultaten. Naar aanleiding van een uitgevoerde SFA Luchttest inspectie kan evenals bij de visuele inspectie een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden afgegeven.

De adviseurs van SFA-Testsystemen zullen samen met u per vloeistofdichte inkuiping of piste bepalen wat voor uw vloeistofdichte vloer of verharding de beste en financieel meest aantrekkelijke oplossing is.

De SFA Luchttest methode wordt inmiddels op grote schaal toegepast op onder andere tankstations en in de chemische en petrochemische industrie in zowel binnen- als buitenland. Uit jarenlange ervaring blijken inmiddels belangrijke positieve resultaten bij onze opdrachtgevers. Naast het feit dat bij gebruikers van vloeistofdichte inkuipingen of pistes een goed gevoel heerst bij de objectiviteit van het systeem zijn ook enorme bewezen besparingen gerealiseerd op reparatie/onderhoud van vloeistofdichte voorzieningen.