Grondwatermonitoring

Om te controleren of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn, moeten in het kader van wet- en regelgeving periodiek grondwatermonsters genomen worden. Grondwatermonsters kunnen verkregen worden met behulp van juist geplaatste peilbuizen, gekoppeld aan een monitoirngsplan en deskundige analyse van genomen monsters.
SFA-Testsystemen kan het gehele traject voor u verzorgen. Diensten die wij aanbieden zijn onder andere:

– Plaatsen van peilbuizen
– Opstellen van monitoringsplannen
– Nemen van grondwatermonsters
– Analyse op diverse stoffen