Een inspectie conform AS6700 kan bepalen of uw vloeistofdichte piste, inkuiping of bedrijfsriolering vloeistofdicht is.

Meten is weten! Met een luchttestinspectie heeft u meer zekerheid over de staat van uw vloeistofdichte voorzieningen.

De afvoer van afvalwater via een bedrijfsriolering kan een hoog risico op het ontstaan van bodemverontreiniging in zich hebben.

Na het plaatsen van peilbuizen om het grondwater te kunnen monitoren is een vloeistof- en gasdichte afwerking van groot belang.